Độ lazang D-max
 Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi lấy thông tin từ chúng tôi.